El 90% dels vernissos i laques que s'apliquen actualment tenen entre 500gr/litre i 700gr/litre de COV (gasos contaminants)

El 10% entre 100gr/litre i 250gr/litre (Distintiu ambiental, Ecolabel etc.)

Nosaltres podem aplicar un vernís que conté 0gr/litre de COV

Referent als materials pesants com l'arsènic, el mercuri, plom, etc.

La normativa més estricta és la UNE-71-3. Si apliquem un acabat al moble que contingui 25mgr/litre d'arsènic, 59mgr/litre de mercuri, 75mgr/litre de plom etc. compleix aquesta normativa.

El nostre acabat conté <0,1 mg/litre d'arsènic, <0,1 mg/litre de mercuri, <5 mg/litre de plom.

Copyright 2010 Armonia Deco. Tots les drets reservats. Nota legal.                                                                                  Disseny web Websamida.net